Portal eRejestracja

Witamy na stronie eRejestracja
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„Przychodnia Piaskowa Góra” sp. z o.o.

e-mail: informatyka@przychodnia-pgora.pl

 

 

Dostęp do rejestracji jest możliwy jedynie dla pacjentów zadeklarowanych w naszej placówce.

W przypadku wyrażenia chęci zapisania się do naszej przychodni prosimy o wypełnienie i dostarczenie druku deklaracji wyboru

lekarza, pielęgniarki,  położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Link do deklaracji.

Deklarację wyboru świadczeniodawcy można również złożyć za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta: link IKP

 

Regulamin dostępu do systemu eRejestracja:

1. Dostęp do systemu eRejestracja możliwy jest za pośrednictwem strony https://przychodnia-pgora.pl/

2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.

3. Rozpoczęcie korzystania z portalu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią i pełną akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

3. W przypadku osoby niepełnoletniej dostęp do portalu może uzyskać jego opiekun prawny.

4. Otrzymanych danych do logowania nie należy udostępniać osobom trzecim, tylko osoba, do której dane te są przypisane lub jej opiekun prawny, powinna je wykorzystywać. Administrator nie odpowiada za ujawnienie hasła lub loginu, a także innych informacji wprowadzonych przez użytkownika do systemu eRejestracja niepowołanej osobie, jeżeli Użytkownik nie zabezpieczył ich przed wglądem osób trzecich

5. Przychodnia zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania informacji powierzonych przez Pacjenta w sposób zgodny z wymogami prawa.

6. W przypadku problemów występujących z dostępem do systemu Pacjent powinien kontaktować się elektronicznie z rejestracją poprzez adres mailowy: informatyka@przychodnia-pgora.pl lub telefonicznie w godzinach pracy przychodni.

7. O każdej zmianie terminu Pacjent zostanie poinformowany telefonicznie (sms) lub poprzez adres e-mail, które zostały podane przez niego przy wprowadzeniu danych użytkownika do systemu.

8. Pacjent ma obowiązek poinformować placówkę medyczną z jednodniowym wyprzedzeniem o rezygnacji z wcześniej zarezerwowanego terminu na wizytę lekarska.

9. Korzystanie z e-Rejestracji jest całkowicie bezpłatne.

10. W przypadku rezygnacji z korzystania z usług eRejestracja Pacjent zobowiązuje się poinformować o tym rejestracje pod numerem 74-886-86-23 lub 74-886-86-24.

11. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika umieszczonych w e-rejestracja przez NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra sp. z o.o. na potrzeby tego serwisu oraz udzielania świadczeń medycznych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

12. Administrator ma prawo badać sposób użytkowania eRejestracji oraz blokować lub usuwać Użytkowników niestosujących się do regulaminu serwisu.

13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu e-Rejestracji wynikające z przyczyn niezależnych od niego i za jakiekolwiek szkody, w tym też pośrednie wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami niezależnymi od Administratora.

14. Za kompletność i rzetelność danych oraz informacji przekazywanych na strony Portalu odpowiada Użytkownik, który te treści zamieścił.

15. Podręcznik użytkownika modułu e-Rejestracji dostępny jest pod linkiem

16. Zastrzega się przerwy techniczne w działaniu eRejestracji. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.

17. Zastrzega się prawo do zaprzestania prowadzenia eRejestracji lub usług jej dotyczących w każdym czasie bez powiadomienia. 

18. Administrator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie. 

19. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w eRejestracji lub w inny wskazanym terminie.

20. Administratorem Rejestracji jest NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” Sp. z o.o. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że klauzula informacyjna znajduje się pod tym adresem.